Het proces van behandeling:

  • Behandelcontacten zijn er in verschillende vormen: alleen medicatiecontact ( = maximaal 20 minuten), psychotherapie (en medicatiebehandeling) (=maximaal 45 minuten), contact samen met familielid of partner (= max 45 minuten), telefonisch contact (= max 15 minuten), mailcontact, sms of app contact, crisis contact life of via bovenstaande media ( max 45 minuten), evaluatie contact ( max 45 minuten).
  • Het afsluiten van een behandeling gebeurt in overleg tussen u en de psychiater. Uw huisarts wordt op de hoogte gebracht middels een brief waarin ook de actuele medicatie vermeld staat. Uw huisarts neemt daarna de “psychiatrische zorg” weer over, incl. de medicatiebehandeling.
  • Indien een behandeling stagneert zal evaluatie ervan noodzakelijk zijn en kan leiden tot het wederzijdse besluit het behandelplan aan te passen, de behandeling te stoppen, doorverwijzing of second opinion elders.
  • Klachten over uw behandeling bespreekt u in eerste instantie met de psychiater die u evt. ook kan wijzen op het klachtenregelement.