Aangesloten bij VZGPF

Behandeling binnen een vrijgevestigde praktijk kent daarom voordelen, zoals de meestal korte wachttijden, een zekere vrijheid van artsenkeuze, het aanbod van hoogwaardige medisch specialistische zorg met een veelal lage drempel. De psychiater doet onderzoek en behandeling waardoor u niet van behandelaar hoeft te wisselen. De psychiater kan zowel de verschillende vormen van gesprekstherapie als de medicamenteuze behandeling bieden. Hij/zij heeft ook aandacht voor de lichamelijke invloed op de psychische klachten. Andere voordelen zijn de goede toegankelijkheid, de korte lijn met de huisarts, het brede, variabele en snel inzetbare aanbod van hoogwaardige zorg als medisch specialist. De ZGP kan door zijn brede bekwaamheid snel tot een oordeel en advies komen over welke zorg het beste bij uw hulpvraag past.

Voor meer informatie kijk op de website van VZGPF